गोलोक खण्ड ( १ )

वृंदावनखण्ड ( २ )

गिरिराजखण्ड ( ३ )

माधुर्यखण्ड ( ४ )

मथुराखण्ड ( ५ )

द्वारकाखण्ड ( ६ )

विश्वजित्‌खण्ड ( ७ )

बलभद्रखण्ड ( ८ )

विज्ञानखण्ड ( ९ )

अश्वमेधखण्ड ( १० )

श्रीगर्गसंहिता - प्रस्तावना

’गर्गसंहिता’ हा ग्रंथ यदुकुळाचे आचार्य महामुनि गर्गाचार्य यांनी रचला आहे. अगदी नामकरणापासून त्यांनी श्रीकृष्णाच्या सर्वलीला पाहिल्या होत्या. म्हणून हा ग्रंथ श्रीकृष्णाच्या मधुर लीलांनी परिपूर्ण आहे. श्रीमद् भागवत महापुराणात श्रीकृष्ण चरित्रातील कितीतरी प्रसंग सूत्ररूपाने आढळतात. त्या सर्व प्रसंगांचे विशद वर्णन या ग्रंथात आढळते. कंस महाबलाढ्य होता एवढेच भागवतात कंसासंबंधी एक महाबलाढ्य दैत्य एवढेच वर्णन आढळते. श्रीकृष्णाकडून उद्धार झालेले अनेकानेक दैत्य, जे स्वतः महाबलाढ्य होते, ते सर्व कंसाच्या अधिपत्याखाली कसे आले, ते सर्व महापापी दैत्य असून त्यांचा उद्धार भगवान श्रीकृष्णाकडून का व्हावा, हे कोडे या ग्रंथात उलगडते. त्या सर्वच दैत्यांचे पूर्वचरित्र इत्यादींचे वर्णन इथे सापडते.

सर्व गोपीका पूर्वाश्रमी कोण होत्या, राधिकेचा जन्म, तिचे चरित्र, तिला मिळालेला श्रीकृष्ण विरहासंबंधी शाप, तिच्या बरोबर श्रीकृष्णाने तसेच गोपीकांबरोबर केलेल्या रासलीलांचे वर्णन किमान तीन ठिकाणी आढळते. इतर पुराणांप्रमाणे या ग्रंथातही अनेक तीर्थांचे वर्णन आहेच.
to be concluded...GO TOP