मराठी भाषेतील संत प्रणीत वाङ्मय व संस्कृत भाषेतील श्रुति-स्मृति साहित्य (शक्य तेथे मराठी
अर्थासहित) यास वाहिलेले संकेत स्थळ. काही काम झालेले आहे, बरेच काही व्हावयाचे आहे...

तो पर्यंत वर दिसणार्‍या दुव्यांमधून उपलब्ध साहित्य पहावे -

Read Disclaimer


CLICK IMAGE TO OPEN

पारमार्थिक ग्रंथसंग्रह

दृक्-श्राव्य (VIDEOs)

दृक् श्राव्य (VIDEO) भागवत कथा -
श्री.विश्वेश बोडस - शुकताल - 2009


दृक् श्राव्य (VIDEO) भागवत कथा -
श्री.विश्वेश बोडस - पुणे - 2014दृक् श्राव्य (VIDEO) संगीत भागवत कथा -
श्री. मकरंदबुवा रामदासी (सुमंत) - सांगली - 2014

श्राव्य - ग्रंथ गद्य वाचन
(AUDIO BOOKS)

श्रीज्ञानेश्वरी - ओव्यार्थ - गद्यवाचन
सौ. शशी म्हसकर


श्रीमद्‌ दासबोध - श्लोकार्थ - गद्यवाचन
सौ. शशी म्हसकर


श्रीमद्‌ दासबोध पारायण (ओव्या)
श्री दिलिप आपटे


अध्यात्म रामायण - श्लोकार्थ(गद्य)वाचन
सौ. शशी म्हसकर


श्रीमद् वाल्मीकि रामायण (गद्य)
सौ. शशी म्हसकर


॥ श्रीरामचरितमानस ॥ (मराठी अनुवाद)
सौ. रेखा पटवर्धन


श्रीयोगवासिष्ठ (गद्य)
सौ. शशी म्हसकर


श्रीमद्‌भागवतपुराण - संहिता (संस्कृत)
सौ. मंदा कुलकर्णी


श्रीमद्‌भागवतपुराण- श्लोकार्थ (गद्य)
सौ. ज्योत्स्ना तानवडे


श्रीमन्महाभारत - शान्तिपर्व
श्री दिलिप आपटे


योगवासिष्ठ - निर्वाण प्रकरण भाग १
श्री दिलिप आपटे


योगवासिष्ठ - निर्वाण प्रकरण भाग २
श्री दिलिप आपटे


आगमसार
श्री दिलिप आपटे


अष्टावक्र गीता मराठी विवरण
सौ. मनिषा अभ्यंकर


श्रीमद् भगवद्‌गीता - मराठी अर्थासहित
सौ. मनिषा अभ्यंकर


गोंदवलेकर महाराजांची प्रवचने
सौ. मीना तपस्वी


प्रवचन, निरूपण इत्यादि

 • भागवतपुराण प्रवचने-श्री विश्वेश बोडस

 • भागवतातील कथा - श्री अण्णा घाणेकर

 • हरिपाठ-निरूपण - श्री अण्णा घाणेकर

 • कठोपनिषद-प्रवचने - श्रीकृष्ण देशमुख

 • ब्रह्मसूत्रावरील-प्रवचने - श्रीकृष्ण देशमुख
 • वाल्मिकी रामायणावर प्रवचने - सौ. अलका मुतालिक
 • सूचना/अभिप्रायसाठी
  संपर्क करा-


  प्रस्तावना
  About website
  श्रीब्रह्मचैतन्य
  श्रीज्ञानेश्वरी
  श्रीज्ञानेश्वरी
  अमृतानुभव
  चांगदेव पासष्टी
  सार्थ हरिपाठ
  श्रीज्ञानदेव चरित्र
  श्रीमद् दासबोध
  आत्माराम
  मनाचे श्लोक
  बारा ओव्या शते
  अभंग मनोबोध
  समर्थ-परिचय
  श्रीएकनाथी भागवत
  आगमसार
  वेदेश्वरी
  सदाचार
  भागवत महापुराण
  श्रीमद् गर्गसंहिता
  वाल्मीकि रामायण
  अध्यात्म रामायण
  आनंद रामायण
  रामचरितमानस
  भावार्थ रामायण
  ऋग्वेद
  सामवेद
  ब्रह्मसूत्र
  दशोपनिषदे
  वैष्णवोपनिषदे
  शैवोपनिषदे
  शाक्त-उपनिषदे
  सामान्य उपनिषदे
  संज्ञास-उपनिषदे
  योगोपनिषदे